Pożyczka Inwestycyjna

Zakup, budowa i modernizacja obiektów. Zakup maszyn i urządzeń.

Pożyczka Rozwojowa

dla prowadzonej już działalności gospodarczej

Pobierz wniosek na Pożyczkę NL z pomocą de minimis

Przewidywany termin udostępnienia nowych środków grudzień 2016

KFP glowka kolor z wspolfinans bez paska dolnego